W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
X

Oferta

Nadzór inwestorski

Z praktyki biznesowej wiemy, jak dla końcowego sukcesu potrzebne jest bieżące wsparcie, kontrola realizowanych prac i zadań oraz szybkie wdrożenie działań naprawczych. Zespół CRE posiada kompetencje oraz praktyczną wiedzę do pełnienia Nadzoru Inwestorskiego poszerzonego do sprawowania roli Inwestora Zastępczego oraz Inżyniera Kontraktu.

CRE świadczy usługi niezależnego doradcy dla banków i innych instytucji finansujących projekty inwestycyjne – począwszy od planowania, prac przygotowawczych i projektowych, poprzez nadzór bieżącej realizacji inwestycji, a kończąc na odbiorze.

Usługi w zakresie nadzoru stanowią niezbędne wsparcie i kluczowy element przy optymalizacji całego procesu inwestycyjnego. Dbając o odpowiednią jakość CRE dostosowuje działania w sposób adekwatny do potrzeb, co przekłada się na skuteczne planowanie, zarządzanie, realizację oraz kontrolę projektów inwestycyjnych.

projekt 4_tahoma

CRE realizuje powierzone zadania w oparciu o wypracowaną własną metodykę zgodną z międzynarodowymi standardami. Jej zastosowanie zapewnia dotrzymanie planowanego budżetu, egzekwowanie terminów, skuteczną ochronę interesów inwestora i wysoką jakość procesu inwestycyjnego.

Zespół CRE tworzą rzeczoznawcy, a także osoby posiadające uprawnienia budowlane -  projektowe oraz wykonawcze - w branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej oraz instalacyjnej, uprawniające do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.   

 

Zakres usług Centrum Rozwoju Energetyki w zakresie nadzoru inwestorskiego obejmuje:

  • pełnienie pojedynczo lub łącznie obowiązków: Nadzoru Inwestorskiego, Inwestora Zastępczego, Inżyniera Kontraktu
  • zarządzanie projektem z zastosowaniem metodyki kontrolującej realizację harmonogramu
  • prognozowanie odchyleń i optymalizacja działań przy zastosowaniu międzynarodowych metod zarządzania projektami w tym m.in. metody Earned Value
  • definiowanie i przygotowanie formularzy raportowych, kart projektu, raportów kontrolnych obejmujących podstawowe informacje o realizacji projektu: aktualny status projektu, pojawiające się zagrożenia i ryzyka, wskaźniki realizacji, itp.
  • organizacja spotkań koordynacyjnych – na etapie projektowania, realizacji oraz oddawania obiektów do użytkowania
  • prowadzenie projektów na platformie programowej MS Project, powszechnie stosowanej przez realizatorów projektów inwestycyjnych