Aktualności nr 1

Minister energii chce wybierać prezesa URE. Co z niezależnością Urzędu?

Wraca pomysł zmiany zasad wyboru prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W zaprezentowanym wczoraj projekcie nowelizacji Prawa energetycznego, autorstwa Ministerstwa Energii, proponuje się, aby o wyborze prezesa URE decydował zespół wybrany przez ministra energii. Takie rozwiązanie może jednak budzić zastrzeżenia jeśli chodzi o gwarantowaną przez unijne dyrektywy niezależność krajowego regulatora rynku energetycznego.

Aukcja dla projektów o mocy do 1 MW odbędzie się w inny terminie.

Z powodu ogłoszenia 12 listopada dniem wolnym od pracy, w tym terminie nie odbędzie się zaplanowana wcześniej aukcja dla nowych instalacji odnawialnych źródeł energii o jednostkowej mocy do 1 MW, w której ma zostać zakupiona energia warta ponad 6,2 mld zł.

Jedną z dedykowanych nowym instalacjom OZE aukcji, które Urząd Regulacji Energetyki ogłosił na przyszły miesiąc, będzie trzeba przełożyć z powodu ustanowienia 12 listopada dniem wolnym od pracy.

W tym dniu miała się odbyć aukcja oznaczona jako AZ/9/2018, przeznaczona dla instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego.

Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze tej aukcji przez wytwórców zlokalizowanych w Polsce, to 16 065 000 MWh oraz 6 243 300 000 zł. Maksymalna ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w drodze aukcji przez wytwórców zlokalizowanych poza obszarem Polski, to 24 260,51 MWh oraz 10 322 975,18 zł.

Teraz wiadomo, że ta aukcja odbędzie się w innym terminie, co potwierdziło w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl biuro prasowe Urzędu Regulacji Energetyki.