OZE. DORADZTWO. OBRÓT I DYSTRYBUCJA ENERGII

GRUPA

CENTRUM
ROZWOJU
ENERGETYKI

Centrum Rozwoju Energetyki jest spółką o profilu strategicznym w Grupie CRE odpowiedzialną za koordynację projektów realizowanych przez pozostałe spółki Grupy.

Realizacja projektów przebiega według ściśle zdefiniowanych faz, w ramach których Centrum Rozwoju Energetyki wspiera procedury administracyjne, doradza w zakresie pozyskiwania niezbędnego finansowania projektów z rynku dłużnego i kapitałowego, prowadzi specjalistyczne szkolenia z użytkowania technologii, realizuje prace badawcze nad udoskonalaniem wdrażanych rozwiązań technologicznych oraz sprawuje kontrolę nad poprawnością funkcjonowania systemów, technologii i instalacji.

Projekty realizowane przez CRE posiadają cechy projektów o najwyższej rynkowej wartości, co potwierdzają badania, audyty zewnętrzne oraz analizy przeprowadzone w trakcie ich realizacji.

O NAS

GRUPA CRE

Centrum Rozwoju Energetyki (CRE) jest podmiotem specjalizującym się w kompleksowej realizacji, zarządzaniu i inwestowaniu w projekty z obszaru energetyki wiatrowej oraz innych źródeł energetyki odnawialnej. CRE rozwija i realizuje projekty inwestycyjne w zakresie m.in.: energetyki wiatrowej, fotowoltaika (PV), biogaz, biomasa, kogeneracja, waste-to-energy, magazynowanie energii, gospodarowanie odpadami i utylizacja odpadów.

Centrum Rozwoju Energetyki jako wiodący deweloper inwestycji energetycznych, oferuje również profesjonalne doradztwo techniczne i prawne dla Inwestorów i podmiotów rynku energetycznego.

Spółka uczestniczy w projektach rozwojowych oraz akwizycyjnych, skupiając się na kreowaniu wartości i optymalizacji realizowanych procesów biznesowych, jak również struktury finansowania.

Zespół CRE, tworzony jest przez specjalistów z wielu dziedzin i obszarów kompetencji, koncentruje się na właściwym zrozumieniu potrzeb Klientów i efektywnej komunikacji, a także na budowaniu długotrwałych relacji ze wszystkimi stronami inwestycji, opartych na odpowiedzialności, zaufaniu oraz pełnym zaangażowaniu.

OFERTA

Czym się zajmujemy?

NASZE SPÓŁKI

Struktura Grupy CRE

FARMY WIATROWE

CRE WIDE

CRE WIDE jest spółką specjalizującą się w kompleksowej realizacji projektów farm wiatrowych, fotowoltaicznych, instalacji biogazowych oraz technologii umożliwiających przeprowadzenie procesu przetwarzania odpadów komunalnych, czego produktami są energia cieplna i elektryczna wytwarzana na drodze kogeneracyjnej, z uwzględnieniem usług budowlanych oraz wsparcia administracyjnego, proceduralnego i doradztwa finansowego projektów.

CRE WIDE aktywnie wspiera działania Grupy CRE w zakresie prac badawczych mających na celu poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań związanych z energetyką odnawialną. Spółka buduje jednocześnie świadomość potrzeby wykorzystywania energii odnawialnej i energii z odpadów, jako głównego źródła energii. Profil Spółki oraz doświadczenia i kompetencje jej pracowników obejmują również realizację projektów z zakresu magazynowania energii oraz realizacji projektów modernizacyjnych.

DORADZTWO BIZNESOWE

CRE CONSULTING

CRE Consulting jest spółką o profilu doradczym, która w oparciu o własny zespół analityków, konsultantów i managerów projektów, jak również współpracę z zewnętrznymi ekspertami świadczy usługi doradztwa biznesowego, analizuje projekty, realizuje audyty techniczne oraz przeglądy due dilligence, opracowuje strategie rozwoju, tworzy modele finansowe, jak również wspiera przedsiębiorstwa zagraniczne w przygotowaniu i realizacji strategii wejścia na polski rynek.

SPÓŁKA W CHILE

CRE CHILE

CRE Chile jest spółką należącą do Grupy CRE działającą od ponad 5 lat na rynku chilijskim i specjalizującą się w realizacji projektów doradczych oraz prowadzeniu projektów deweloperskich z zakresu energetyki odnawialnej. Spółka zrealizowała dotychczas na terenie Chile szereg projektów rozwojowych oraz edukacyjnych, jak również realizuje projekty doradcze dla polskich przedsiębiorstw planujących rozszerzenie swojej działalności i wejście na rynek Ameryki Południowej.

Wsparcie obejmuje przede wszystkim analizę rynku z punktu widzenia produktów i usług oferowanych przez polskie podmioty, opracowanie strategii wejścia na tamtejsze rynki, jak również współpracę z instytucjami lokalnymi oraz administracją w zakresie współfinansowania inwestycji.

CZŁONKOSTWO

NALEŻYMY DO

Centrum Rozwoju Energetyki jest członkiem Global Wind Energy Council (GWEC), stowarzyszenia zrzeszającego ponad 1 500 firm, organizacji i instytucji z ponad 80 krajów, w tym producentów, deweloperów dostawców technologii i energii elektrycznej, instytutów badawczych i podmiotów doradczych.

Centrum Rozwoju Energetyki jest członkiem Wind Europe, największej na świecie sieci spółek z branży energetyki wiatrowej aktywnie promującej energetykę wiatrową w Europie i na świecie, liczącą ponad 450 członków z ponad 60 krajów.

KONTAKT

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

Telefon

+48 22 100 61 30

Adres

ul Nowogrodzka 6A lok. 12
00-513 Warszawa

E-mail

biuro@c-re.pl