zajecie-1 - copy - copy - copy
ENERGETYKA ODNAWIALNA
zajecie-1 - copy - copy - copy - copy
DYSTRYBUCJA ENERGII
zajecie-1 - copy - copy - copy - copy
DORADZTWO BIZNESOWE

O NAS

Centrum Rozwoju Energetyki jest spółką o profilu strategicznym w Grupie CRE odpowiedzialną za koordynację projektów realizowanych przez pozostałe spółki Grupy.

Centrum Rozwoju Energetyki (CRE) jest podmiotem specjalizującym się w kompleksowej realizacji, zarządzaniu i inwestowaniu w projekty z obszaru energetyki wiatrowej oraz innych źródeł energetyki odnawialnej. CRE rozwija i realizuje projekty inwestycyjne w zakresie m.in.: energetyki wiatrowej, fotowoltaika (PV), biogaz, biomasa, kogeneracja, waste-to-energy, magazynowanie energii, gospodarowanie odpadami i utylizacja odpadów.

Realizacja projektów przebiega według ściśle zdefiniowanych faz, w ramach których Centrum Rozwoju Energetyki wspiera procedury administracyjne, doradza w zakresie pozyskiwania niezbędnego finansowania projektów z rynku dłużnego i kapitałowego, prowadzi specjalistyczne szkolenia z użytkowania technologii, realizuje prace badawcze nad udoskonalaniem wdrażanych rozwiązań technologicznych oraz sprawuje kontrolę nad poprawnością funkcjonowania systemów, technologii i instalacji.

Centrum Rozwoju Energetyki jako wiodący deweloper inwestycji energetycznych, oferuje również profesjonalne doradztwo techniczne i prawne dla Inwestorów i podmiotów rynku energetycznego. Spółka uczestniczy w projektach rozwojowych oraz akwizycyjnych, skupiając się na kreowaniu wartości i optymalizacji realizowanych procesów biznesowych, jak również struktury finansowania.

Zespół CRE, tworzony jest przez specjalistów z wielu dziedzin i obszarów kompetencji, koncentruje się na właściwym zrozumieniu potrzeb Klientów i efektywnej komunikacji, a także na budowaniu długotrwałych relacji ze wszystkimi stronami inwestycji, opartych na odpowiedzialności, zaufaniu oraz pełnym zaangażowaniu.

Projekty realizowane przez CRE posiadają cechy projektów o najwyższej rynkowej wartości, co potwierdzają badania, audyty zewnętrzne oraz analizy przeprowadzone w trakcie ich realizacji.

Energetyka odnawialna

Doradztwo biznesowe

Obrót i dystrybucja energii

Gospodarowanie odpadami

GRUPA CRE

CRE WIDE jest spółką specjalizującą się w kompleksowej realizacji projektów farm wiatrowych, fotowoltaicznych, instalacji biogazowych oraz technologii umożliwiających przeprowadzenie procesu przetwarzania odpadów komunalnych, czego produktami są energia cieplna i elektryczna wytwarzana na drodze kogeneracyjnej, z uwzględnieniem usług budowlanych oraz wsparcia administracyjnego, proceduralnego i doradztwa finansowego projektów.

CRE WIDE aktywnie wspiera działania Grupy CRE w zakresie prac badawczych mających na celu poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań związanych z energetyką odnawialną. Spółka buduje jednocześnie świadomość potrzeby wykorzystywania energii odnawialnej i energii z odpadów, jako głównego źródła energii. Profil Spółki oraz doświadczenia i kompetencje jej pracowników obejmują również realizację projektów z zakresu magazynowania energii oraz realizacji projektów modernizacyjnych.

CRE Consulting jest spółką o profilu doradczym, która w oparciu o własny zespół analityków, konsultantów i managerów projektów, jak również współpracę z zewnętrznymi ekspertami świadczy usługi doradztwa biznesowego, analizuje projekty, realizuje audyty techniczne oraz przeglądy due dilligence, opracowuje strategie rozwoju, tworzy modele finansowe, jak również wspiera przedsiębiorstwa zagraniczne w przygotowaniu i realizacji strategii wejścia na polski rynek.

CRE Chile jest spółką należącą do Grupy CRE działającą od ponad 5 lat na rynku chilijskim i specjalizującą się w realizacji projektów doradczych oraz prowadzeniu projektów deweloperskich z zakresu energetyki odnawialnej. Spółka zrealizowała dotychczas na terenie Chile szereg projektów rozwojowych oraz edukacyjnych, jak również realizuje projekty doradcze dla polskich przedsiębiorstw planujących rozszerzenie swojej działalności i wejście na rynek Ameryki Południowej. Wsparcie obejmuje przede wszystkim analizę rynku z punktu widzenia produktów i usług oferowanych przez polskie podmioty, opracowanie strategii wejścia na tamtejsze rynki, jak również współpracę z instytucjami lokalnymi oraz administracją w zakresie współfinansowania inwestycji.

ORGANIZACJE

Centrum Rozwoju Energetyki jest członkiem Global Wind Energy Council (GWEC), stowarzyszenia zrzeszającego ponad 1 500 firm, organizacji i instytucji z ponad 80 krajów, w tym producentów, deweloperów dostawców technologii i energii elektrycznej, instytutów badawczych i podmiotów doradczych.

Centrum Rozwoju Energetyki jest członkiem Wind Europe, największej na świecie sieci spółek z branży energetyki wiatrowej aktywnie promującej energetykę wiatrową w Europie i na świecie, liczącą ponad 450 członków z ponad 60 krajów.